0948 099 809

Dôležité je pochopiť kľúčové prvky princípu cvičenia. Tie sa v mnohom líšia od doteraz rozšírených gymnastických cvičení. Precízny prístup je prvý krok k dosiahnutiu cieľa.

 

Nová definícia tela – Klasicky rozdeľujeme telo na dve ramená, dve nohy, trup a hlavu. Kľúčom k práci na podložke je pochopiť, že pohyby tela spočívajú v jeho najjednoduchšej forme – trupe, ktorý pozostáva z chrbtice a najdôležitejších orgánov.

 

 

  • Centrum sily – „powerhouse“ – ako nazýva Pilates miesto, kde sa všetky cvičenia začínajú, je súčasťou trupu. Samozrejme, pracovať budú aj ruky a nohy, dôležité je však nesústrediť sa iba na ne, ale predovšetkým na svaly, ktoré ich rotujú zo stredu tela.
  • Centrum sily – zdroj energie a kontroly. Je to jednotné pomenovanie skupiny svalov, ktoré spolu pôsobia. Obopínajú telo: zhora je to bránica, zdola panvové dno, zozadu: multifidy/rozoklané svaly chrbtice/. Je veľmi dôležité, že pri cvičení sústavne pracujeme s týmito svalmi, a to tak, že ich striedavo sťahujeme a uvoľňujeme. Vtiahnutie pupka k chrbtici je jedna z najdôležitejších polôh tela. Tento cvik je jedinečný pre Pilatesove cvičenie. Nielen zosilňuje a napína svaly spodnej časti chrbta, ale rovnako umožňuje vytvoriť plochú brušnú stenu. Pri tlačení pupka k chrbtici nevťahujeme žalúdok, čo je častá chyba. Namiesto toho si predstavme, že nejaké bremeno tlačí bruško k chrbtici. Tento pocit si môžeme nacvičiť počas normálneho dýchania. To znamená vdychovať a vydychovať z pľúc a nie z bruška, ako sa to učí pri mnohých iných technikách.

Fotografie

Pilates Tower/Pilates Chair